Kurz Nadsmyslový vjem, aneb cesta k odhalení vlastní intuice

09.07.2015 12:00

16.10.-22.10.2015 ve Zlíně

Lektor:  Vadim Šiškin LEKTOŘI A VEDOUCÍ

Kurz bude probíhat v ruštině se simultánním překladem do češtiny.


Kurz je směrován k probuzení přirozených schopnosti lidí a užiti těchto schopností v osobním životě, pomocí zvýšeného smyslového vnímání.

Kurz pomáhá:
Jasněji prožit své pocity a pochopit, co opravdu chceme, jakým směrem se pohybovat a co pro to musíme udělat?

Kurz obsahuje:
-
Vnitřní techniky, utvrzující ve vás stav vítěze.  Jednou z nich je „Vnitřní sila“ aneb  „Stav Mistra“

- Cíl a charakter. Jací budete, když dosáhnete svého cíle. Jaký dosáhnete výsledek? (Buďte připraveni k   dosažení stanovených cílů).

- Praktiky pro  řešení životních problémů.

- Techniky k posílení vůle a udržení dosažených schopností.

- Speciální techniky na posílení nadsmyslového vjemu, individuální práce a práce ve dvojicích.

- Vlnový impuls – pomůcka k nalezení a vytvoření cílů a současně záchrana proti bludným činům.

- Fyzická práce se sebou samým – odstranění vnitřního i vnějšího napětí a blokací, které vadí otevřenému vnímání.

- Odhalení nástrojů úspěchu

- Domácí úkoly, které Vás přibližující k výsledku

K dosažení úspěchu Vám stačí pouze pravidelné 30 minutové cvičení, které budete provádět po dobu 21 dnů. Tato doba je nutná pro zafixování dosaženého výsledku.

   

Délka kurzu 7 dnů po 3,5-4 hodinách denně.

Cena kurzu je 9800 Kč
Pro studenty, důchodce cena je 9000 Kč.
Аbychom Vaši přihlášku mohli registrovat jako závaznou, prosíme uhradit zálohu 1000 Kč na náš účet 1334299019/3030 variabilní symbol  16102015.
Při platbě zálohy nebo celé částky do 1.9.2015 cena kurzu bude 9000 Kč

 

Kontakt

www.norbekov.cz

+420608779475
Brno +420603436717
Ostrava +420603116780
Bratislava +421905944066