Kurz Nadsmyslový vjem, aneb cesta k odhalení vlastní intuice

09.07.2015 12:00

Kurz trvá 7 dnů po 4hod denně

Lektor:  Vadim Šiškin LEKTOŘI A VEDOUCÍ

Kurz bude probíhat v ruštině s tlumočením do češtiny.


Kurz je směrován k probuzení přirozených schopností lidí a užití těchto schopností v osobním životě, pomocí zvýšeného smyslového vnímání.

Kurz pomáhá:
Jasněji prožit své pocity a pochopit, co opravdu chceme, jakým směrem se pohybovat a co pro to musíme udělat?

Kurz obsahuje:
-
Vnitřní techniky, utvrzující ve vás stav vítěze.  Jednou z nich je „Vnitřní sila“ aneb  „Stav Mistra“

- Cíl a charakter. Jací budete, když dosáhnete svého cíle. Jaký dosáhnete výsledek? (Buďte připraveni k   dosažení stanovených cílů).

- Praktiky pro  řešení životních problémů.

- Techniky k posílení vůle a udržení dosažených schopností.

- Speciální techniky na posílení nadsmyslového vjemu, individuální práce a práce ve dvojicích.

- Vlnový impuls – pomůcka k nalezení a vytvoření cílů a současně záchrana proti bludným činům.

- Fyzická práce se sebou samým – odstranění vnitřního i vnějšího napětí a blokací, které vadí otevřenému vnímání.

- Odhalení nástrojů úspěchu

- Domácí úkoly, které Vás přibližující k výsledku

K dosažení úspěchu Vám stačí pouze pravidelné 30 minutové cvičení, které budete provádět po dobu 21 dnů. Tato doba je nutná pro zafixování dosaženého výsledku.

   

Cena kurzu je 10 000 Kč
Pro studenty, důchodce cena je 9500 Kč.


 

Kontakt

www.norbekov.cz

+420608779475
Praha +420603215839
Brno +420603436717
Ostrava +420603116780
Bratislava +421905944066