Intuice hlupáka-nová kniha Mirzakarima Norbekova

23.01.2019 11:49

Již v prodeji nová kniha Mirzakarima Norbekova „Intuice hlupáka“

Anotace

Sedíte, čekáte na zázrak a sníte, že se váš osud otočí tím správným směrem?Doufáte zbytečně! K tomu, aby se vaše plány zhmotnily, musíte začít něco dělat a naslouchat moudrosti, kterou vám darovala samotná studnice všeho vědění - vaše intuice. Chcete získat velkou sílu a odhalit své schopnosti?

- Vidět vnitřním zrakem a ovlivňovat chod událostí ve svém životě?

- Měnit osud a tvořit svoji budoucnost?

Probuďte svoji spící intuici a všechny odpovědi na jakékoliv otázky najdete uvnitř sebe. Myslíte, že se vám to nepodaří? Vždyť jste to ještě ani nezkusili!Tato kniha je učebnicí pro všechny, kdo se chtějí naučit ovládat své skryté schopnosti. Tato kniha je klíčem k vašemu úspěchu.

 

Knihu si můžete objednat na  https://www.mozaikabook.cz/

Úryvek z knihy.

„…Můj zesnulý strýc, nechť odpočívá v pokoji, myslívám na něho hned po těch stařících, měl v hlavě tak trochu „vasalom alejkum“ a stále zarytě mluvil o nějaké škole: Právo a možnost učit se v této škole je velikým vyznamenáním od Stvořitele.

Pak jsem porovnával jeho vzletná prohlášení s reálným životem: s čajovou konvicí nemytou od dob dinosaurů na petrolejovém vařiči, s dřevěnou maringotkou na kolečkách, stojící u vchodu na pozemek malé stavební firmy, ve které strýc žil a pracoval jako hlídač. Moje myšlenky si odporovaly jedna druhé. Až po mnoha letech jsem pochopil, že těm staříkům bylo úplně jedno, kde a kým pracovali, jak vypadali, protože věděli, kdo je pánem skutečného blahobytu.

Byl jsem překvapen, že se v té čistě uzbecké vesnici najednou společně ocitli Ukrajinci, Uzbeci, židé – a všichni mluvili o jednom Bohu. Cítil jsem, že tak dlouho znají jeden druhého, jako by spolu vyrůstali, a teď jsou k sobě připoutaní doslova jako dvojčata. Mluvili o nějaké skryté síle…

Učitelé řekli: – Od těch dob, co Pán Bůh vyhnal Adama s Evou z ráje, hledají jejich početní potomci cestu zpět. Pídí se po vědomostech, jež by jim mohly v tomto hledání pomoci. Existují dvě cesty.

Cesta první – „NAPODOBOVÁNÍ“. Tato cesta je nejlehčí, nejsladší… zpočátku. A nejtěžší a nejnepříjemnější na konci. Není tu potřeba namáhat duši, je třeba být jako všichni, žít jako všichni. Ale ve stáří – hořkost, pokání a lítost...

Stáří je pro vás teď něco neurčitého, nereálného a nesrozumitelného. Jako daleký, daleký zamlžený ostrov. Každý z vás je přesvědčen, že nikdy nezestárne. Na této cestě není třeba myslet, namáhat se, stačí naslouchat primitivním instinktům a touhám. Je to cesta spících. Pochopení světa prostřednictvím opakování zkušeností jiných, prostřednictvím napodobování svých předchůdců. V „Kánonu tajných věd pro budoucí Vládce“ se říká zhruba toto: „...Přijde doba, kdy člověk pomocí jednoho předmětu dokáže povznést jiný předmět ke hvězdám a zpět a ještě dál, přes osmnáct tisíc světů k Pánu Bohu. Přijde čas, kdy člověk pomocí nějakého předmětu dokáže povznést sám sebe ke hvězdám a zpět a ještě dál, přes osmnáct tisíc světů k Pánu Bohu, aby před Něho mohl osobně předstoupit. Ale to jen až přijde čas. Ta doba může přijít za třicet nádechů a výdechů nebo za třicet tisíc let. Ale to – až přijde čas. Tvůj život nemusí být na čekání dostatečně dlouhý. Na této cestě můžeš získat, dobýt, posbírat, nahromadit vědomosti a předat je jako odkaz jiným lidem. Můžeš po sobě zanechat stopu v historii lidstva a svoji zkušenost s chůzí po této cestě.“ Druhá cesta – „STAV“ V té starodávné knize se píše: „Pamatuj si! Nemáš-li čas čekat po tisíciletí a chceš ještě za života předstoupit osobně před Stvořitele, aby ses rozplynul v jeho velkém a nedozírném světle, musíš jít po cestě sebepoznání. Protože při poznávání sebe poznáš Boha. Při chůzi po cestě sebepoznání a při odhalování tajných sil ve svém nitru můžeš silou své mysli pozvednout předmět, poslat ho ke hvězdám a zpět nebo dále, přes osmnáct tisíc světů k Všemohoucímu. Nebo můžeš silou své mysli pozvednout sám sebe ke hvězdám a zpět nebo dále, přes osmnáct tisíc světů k Nekonečnému. Na této cestě poznáš nenávist, přecházející v lítost k lidem. Prostřednictvím soucitu pochopíš Lásku. Když se staneš bohatým, pochopíš podstatu bohatství a bídy. Pochopíš podstatu síly a bezmocnosti. Porozumíš a pochopíš spravedlnost. Poznáš bolest osamění, přestože budeš pobývat uprostřed mnoha lidí. Pochopíš radost a bolest současně, když odhalíš své skutečné vnímání světa a uvidíš člověka takového, jaký je.“

Pravda se nepředává, pravda se chápe. Cesta Napodobování – při získávání lehkých znalostí se osobnost na této cestě ztrácí, zůstává vnější podoba splývající s davem. Pochopit pravdu na této cestě je nekonečně těžké. Cesta Stavu je cesta k dokonalému člověku. Každý, kdo po ní jde, může pochopit pravdu. Její slabinou je, že síla, schopnosti, láska, moc a všechny možnosti, získané v jejím průběhu, nelze předat jiným. Při předávání, kdy se odráží ve vědomí jiného člověka, pravda zaniká. Úkolem toho, kdo jde po této cestě, je najít, rozpoznat, odhalit dokonalého člověka a předat mu štafetu.

Třetí cesta, nazývaná „PRAVDA“, se objeví tehdy, když „...se obě cesty harmonicky spojí v jednu a změní se v řeku. Tehdy přijde čas dokonalého člověka. Proto jsme tady.“ Řekli: „Teď si vyberte!“ Zdá se, že jsem se nechal unést a mluvím s vámi bez masky. Jestli to tak půjde dál, usnete. Abych vás trochu rozptýlil, budu vám vyprávět příběh ze života jednoho z mých Učitelů.

Kontakt

www.norbekov.cz

+420608779475
Praha +420603215839
Brno +420603436717
Ostrava +420603116780
Bratislava +421905944066